Η Αποστολή μας - Mind Clusters

Η Αποστολή μας

Η Αποστολή μας
Πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση (Upskilling & Reskilling) θα είναι ο μοχλός ανάπτυξης των επιχειρήσεων στο μέλλον, αν μπορεί να γίνεται οικονομικά και αποτελεσματικά, δηλαδή με την χρήση E-Learning Platforms.

Η Αποστολή μας είναι να σας βοηθήσουμε – μέσω digital εργαλείων/υπηρεσιών – να αναπτύξετε εκπαιδευτικά προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου και του επιχειρείν της νέας ψηφιακής εποχής.

Η Mind Clusters είναι μια εταιρεία που βασίστηκε σε μια πρωτότυπη ιδέα σύμπραξης:

  • Web Developers
  • HR Experts
  • Digital Consultants
Οι 7 Αξίες μας - Mind Clusters

Οι 7 Αξίες μας

Η τεχνογνωσία της εταιρίας μας είναι χτισμένη γύρω από μια μεγάλη επαγγελματική εμπειρία στον τομέα των λύσεων online εκπαίδευσης, αλλά και της χρήσης νέων τεχνολογιών και διέπεται από 7 αξίες:

  1. Πάθος για την γνώση: Μας συνδέει ένα κοινό πάθος για την γνώση, την κατανόηση του εαυτού μας και του κόσμου που μας περιβάλλει. Είμαστε πάντα σε κίνηση, περίεργοι και ανοιχτοί στον κόσμο.
  2. Αριστεία: Κάθε δουλειά που παραδίδουμε είναι ένα έργο τέχνης από άποψη έμπνευσης και ένα high-end αποτελεσματικό εργαλείο με custom προδιαγραφές.
  3. Ανοιχτό πνεύμα: Ενθαρρύνουμε διαρκώς την αμφισβήτηση και τo ανοιχτό πνεύμα για να αναπτύξουμε μια εξατομικευμένη λύση, όταν το υφιστάμενο πλαίσιο δεν το κάνει.
  4. Εξελισσιμότητα: Η δυνατότητα να εξελίσσεται κανείς ανάλογα με το περιβάλλον και τις εκάστοτε ατομικές ικανότητες, είναι ο θεμέλιος λίθος της ανάπτυξης και αυτήν υποστηρίζουμε.
  5. Ακρόαση: Το να ακούμε τον πελάτη, να νιώθουμε τις ανάγκες του και να κατανοούμε την αγορά του, μας επιτρέπει να παρέχουμε την εκπαιδευτική λύση που θα κουμπώσει στην στρατηγική της εταιρείας και ως μοχλός θα επιταχύνει την επίτευξη των στόχων.
  6. Αμεσότητα: Η αμεσότητα είναι η ανθρώπινη διάσταση του επαγγέλματός μας και αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα μιας επιτυχημένης συνεργασίας.
  7. Εμπειρία: Εκπροσωπούμε πελάτες διαφόρων μεγεθών από όλους τους επαγγελματικούς κλάδους και έχουμε εμπειρία από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Το Όραμα μας - Mind Clusters

Το Όραμα μας

Να δημιουργούμε ψηφιακά εκπαιδευτικά συστήματα, συνδεδεμένα με την καρδιά της επιχείρησης, ικανά να δημιουργούν Dream Teams εργαζομένων, με ανεξάντλητες δυνατότητες προσαρμογής στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες.