Εκπαίδευση Εκπαιδευτών - Mind Clusters

Το μοντέλο Train-the-Trainer

Στον συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο μας, μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις είναι πως να παραμείνουν στην κορυφή του παιχνιδιού προσαρμόζοντας τη δομή και το ανθρώπινο δυναμικό τους στις νέες απαιτήσεις και το μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Για να παραμείνουν ανταγωνιστικές, το ανθρώπινο δυναμικό τους πρέπει να είναι ενημερωμένο για τις τελευταίες τάσεις και τεχνολογίες, οπότε δεν είναι ασυνήθιστο οι εργαζόμενοι να παρακολουθούν εκπαιδεύσεις στο χώρο εργασίας.
Πολλές εκπαιδευτικές συνεδρίες απαιτούν πολλούς εκπαιδευτές. Έτσι, αν δε διαθέτετε απεριόριστο προϋπολογισμό για να προσλάβετε εξωτερικούς εκπαιδευτές, ίσως είστε καλύτερα να εκπαιδεύσετε τους δικούς σας εσωτερικούς εμπειρογνώμονες που θα μπορούν να μεταφέρουν δεξιότητες και γνώσεις σε άλλους υπαλλήλους.

Μια αρμόδια και εξειδικευμένη ομάδα εσωτερικών εκπαιδευτών θα βοηθήσει επίσης πολύ στην υποστήριξη οποιονδήποτε μελλοντικών αλλαγών και πρωτοβουλιών μετασχηματισμού που θα μπορούσε να αναλάβει η επιχείρηση σας.
Επιπλέον, η κατοχή εσωτερικών εκπαιδευτών επιτρέπει σε έναν οργανισμό να μεταβιβάσει την γνώση του οργανισμού και την συσσωρευμένη εμπειρία, από έμπειρα στελέχη σε νεότερους συνεργάτες.

Το μοντέλο “Train-the-Trainer” παρέχει μια αποτελεσματική στρατηγική για τον εξοπλισμό των εργαζομένων και των εμπειρογνωμόνων με νέες γνώσεις σχετικά με το πώς να διδάσκουν τους άλλους και πώς να καλλιεργούν ένα περιβάλλον όπου όλοι αισθάνονται ευπρόσδεκτοι να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους.

Τύποι Μαθημάτων Train-the-Trainer

Ας ξεκινήσουμε με μια σύντομη κατηγοριοποίηση. Υπάρχει μια πληθώρα επιλογών σχετικά με το πώς μπορείτε να διαμορφώσετε ένα μάθημα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών (Train-the-Trainer) ανάλογα με τις ανάγκες σας και το χρονοδιάγραμμά σας. Εδώ είναι μερικές από τις πιο συνηθισμένες μορφές Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών:

Short (Σύντομη) 2-3 ημέρες εκδήλωση ~ 20 ώρες μάθησης :

Αυτή καλύπτει τα βασικά και χρησιμοποιείται συνήθως για την ενδυνάμωση των εμπειρογνωμόνων με βασικές δεξιότητες σχεδιασμού και κατάρτισης. Ο στόχος είναι να δοθεί στους εκπαιδευόμενους η δυνατότητα να παρέχουν αποτελεσματικές εκπαιδευτικές συνεδρίες στους δικούς τους τομείς εμπειρογνωμοσύνης.

Long (Μέση) 10-20 ημέρες, συνήθως μια μέρα την εβδομάδα ~ 80-160 ώρες μάθησης:

Εάν δεν έχετε την ευκαιρία για μια Long Intense τύπου Εκπαίδευση Εκπαιδευτών, τότε μια μορφή μαθήματος με επαναλαμβανόμενες εβδομαδιαίες ημέρες κατάρτισης μπορεί να είναι μια καλή επιλογή για να καλύψει όλες τις ανάγκες σας για το πρώτο μάθημα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών.
Η κατοχή μιας εβδομάδας μεταξύ κάθε σειράς μαθημάτων δίνει μια ευκαιρία για επιπλέον εργασίες και «home work», έτσι ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να εξασκηθούν και να προετοιμαστούν για κάθε συνεδρία. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο εάν έχετε μια διαφορετική ομάδα εκπαιδευόμενων που δε θα χρειαστεί αργότερα να εργαστούν ως ομάδα, αλλά θέλουν να μάθουν ένα μεγάλο μέρος του προηγμένου περιεχομένου ενός μαθήματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών.

Long intense (Μακρά έντονη) 1-2 εβδομαδιαία εκδήλωση ~ 40-80 ώρες μάθησης:

Πέρα από τις βασικές δεξιότητες, επιτρέπει μερικά από τα πιο σύνθετα διαπροσωπικά θέματα που χρειάζεται ένας εκπαιδευτής για να κυριαρχήσει, όπως ομαδική δυναμική, διευκόλυνση ομάδας και αλληλεπίδραση.
Οι εκπαιδευόμενοι συνήθως αναμένεται να σχεδιάσουν και να παραδώσουν μαθήματα σε ένα ευρύ φάσμα μη τεχνικών θεμάτων (π.χ. “soft skills”). Αυτή η μορφή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη αν η ομάδα των εκπαιδευομένων σας θα συνεργαστεί στο μέλλον, καθώς το μήκος και η ένταση του γεγονότος θα επιταχύνουν την ανάπτυξη της ομάδας τους.

Ποια είναι η θεματολογία ενός προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών ?

  • Χτίσιμο ομάδας
  • Βασικές δεξιότητες παρουσίασης
  • Αρχές σχεδιασμού κατάρτισης
  • Οραματισμός
  • Σχεδιασμός χώρου εκμάθησης
  • Διαχείριση σχολικής τάξης
  • Ανάπτυξη Ομάδας, Αλληλεπίδραση και Ομαδική Δυναμική

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα Προγράμματα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών και το πως μπορούν να ενταχθούν στην δική σας οργάνωση ?